Leverantörsfakturor skickas till:
Våning 31 AB
Fack 146
FE571
751 75 Uppsala
Observera att adressen bara gäller för fakturor. Övrig post till Våning 31 AB skickas som vanligt till 
Götgatan 78 118 30 Stockholm

Mejlade fakturor
Fakturor i formaten PDF kan mejlas till adressen:
efakt.multiekonomerna@devo.se

Observera att det ska vara en(1) faktura/PDF. Det kan vara flera fakturor i samma mejl.

Uppgifter som alla fakturor måste innehålla:

  • Vårt juridiska bolagsnamn: Våning 31 AB
  • Fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum
  • Fakturabelopp och fakturans momsbelopp
  • Bankgiro-, plusgiro och/eller bankkontonummer